Bölümümüz, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi'ne bağlı Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Mütercim-Tercümanlık adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. 2011 yılında bölüm adı YÖK kararı ile “Çeviribilim” olarak değiştirilmiştir. Çeviribilim Bölümü, Almanca, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümümüzde Almanca hazırlık sınıfı mevcut olup, Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. Bölümümüz 20 öğretim elemanıyla eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürülmektedir. 
Zorunlu Staj, Çeviribilim Bölüm Kurulu’nun 31.10.2012 tarih ve 2012/67 sayılı kararı, Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 06.11.2012 tarih ve 2012/42 sayılı kararı ve Üniversitemiz Senatosu’nun 20.12.2012 tarih ve 400 sayılı kararı ile 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.      Staj Genel Esaslarını; Staj Akış Şemasını; Staj Defteri; İşveren Değerlendirme Formu ve Gü… Devamı >>